βρυώδη

βρυώδης
full of seaweed
neut nom/voc/acc pl (attic epic doric)
βρυώδης
full of seaweed
masc/fem/neut nom/voc/acc dual (doric aeolic)
βρυώδης
full of seaweed
masc/fem acc sg (attic epic doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • εγκαλύπτα — η γένος βρύων τής τάξης Βρυώδη …   Dictionary of Greek

  • εδβιγία — η γένος βρύων τής τάξης βρυώδη …   Dictionary of Greek

  • θουίδιο — το βοτ. γένος βρυοφύτων που ανήκει στην κλάση φυλλόβρυα, στην τάξη βρυώδη. [ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. αγγλ. thuidium < thuia (πρβλ. τούγια) + idium] …   Dictionary of Greek

  • λευκόβρυο — το βοτ. γένος βρυοφύτων που ανήκει στην τάξη βρυώδη. [ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. αγγλ. leucobryum < νεολατ. leucobryum < leuc(o) (< λευκ[ο] *) + bryum (< βρύον)] …   Dictionary of Greek

  • μνίο — το (Α μνίον) γένος βρυοφύτων που ανήκει στην τάξη βρυώδη. [ΕΤΥΜΟΛ. Αβέβαιης ετυμολ. Η λ. συνδέεται πιθ. με το λιθουαν. miniava «καθαρό μετάξι» και με τον τ. ματέω*] …   Dictionary of Greek

  • πολύτριχος — η, ο / πολύτριχος, ον, ΝΜΑ, πολύθριξ, τριχος, ΜΑ 1. αυτός που έχει πολλές τρίχες, ο δασύτριχος 2. το ουδ. ως ουσ. το πολύτριχο είδος φυτού που σύμφωνα με τη σημερινή επιστημονική ταξινόμηση αποτελεί σημαντικό κοσμοπολιτικό γένος φυλλόβρυων… …   Dictionary of Greek

  • φοντινάλις — η, Ν βοτ. γένος φυλλόβρυων βρυοφύτων που ανήκει στην τάξη βρυώδη. [ΕΤΥΜΟΛ. < νεολατ. fontinalis < λατ. fontinalis < λατ. fons, fontis «κρήνη, πηγή»] …   Dictionary of Greek

  • φουναρία — η, Ν βοτ. κοσμοπολιτικό γένος βρυοφύτων τής τάξης βρυώδη, που περιλαμβάνει 220 περίπου είδη, τα οποία χαρακτηρίζονται από το σπειροειδώς περιεστραμμένο στέλεχος τής σποριόκαψας. [ΕΤΥΜΟΛ. Μεταφορά στην ελλ. ξεν. όρου, πρβλ. νεολατ. funaria] …   Dictionary of Greek

  • φυλλογονιίδες — οι, Ν βοτ. οικογένεια φυλλόβρυων βρυοφύτων τής τάξης βρυώδη. [ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. νεολατ. phyllogoniaceae] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.